Registrace 2019

Registrační formulář vyplňuje kapitán týmu.

Titul, jméno a příjmení kapitána:

Škola:

Ročník:

Telefon:

Email:

Pokud jste kapitánem týmu, můžete níže přihlásit členy Vašeho týmu:

1. člen týmu

Titul, jméno a příjmení:

Ročník:
Telefon:

e-mail:


2. člen týmu

Titul, jméno a příjmení:

Ročník:
Telefon:

e-mail:


3. člen týmu

Titul, jméno a příjmení:

Ročník:
Telefon:

e-mail:


4. člen týmu

Titul, jméno a příjmení:

Ročník:
Telefon:

e-mail:

Poznámka: