Medik roku 2020

Medik roku 2020 je za námi

Děkujeme všem medikům a medičkám, studentům ze ZSF JČU, partnerům akce, organizátorům, zaměstnancům Nemocnice České Budějovice, a.s. a všem, kteří se na soutěži Medik roku 2012 podíleli.

Přejeme všem medikům mnoho úspěchů nejen při studiu, ale i v soukromém a profesním životě.