Partneři

NABÍDKA

Hlavní partneři

Propagace v rámci akce – komunikace značky hlavního partnera na:

Komunikačních materiálech určených pro studenty a účastníky z lékařských fakult.
Tiskových zprávách.

Webových stránkách, sociálních médiích.
Umístění vlastních Roll Up banerů, distribuce vlastních firemních materiálů na akci.
Zajištění volných vstupů pro představitele partnera na akci.

Cena partnerství

Partner projektu: 50.000,- Kč bez DPH
Hlavní partner projektu: 100.000,- Kč bez DPH
Generální partner projektu: 150.000,- Kč bez DPH

*Fakturace podpory je možná na základě grantu, smlouvy o vzájemné spolupráci či smlouvy o reklamě.