MEDIK ROKU 2023 – registrace

Registrační formulář vyplňuje kapitán týmu.

Titul, jméno a příjmení kapitána:

Škola:

Ročník:

Telefon:

E-mail:

Pokud jste kapitánem týmu, můžete níže přihlásit členy Vašeho týmu:

1. člen týmu

Titul, jméno a příjmení:

Ročník:

Telefon:

E-mail:


2. člen týmu

Titul, jméno a příjmení:

Ročník:

Telefon:

E-mail:


3. člen týmu

Titul, jméno a příjmení:

Ročník:

Telefon:

E-mail:


4. člen týmu

Titul, jméno a příjmení:

Ročník:

Telefon:

E-mail:

Poznámka: